B�sta Svenska Kasino


Detta är en artikel som diskuterar olika aspekt av craps grattis nerladdning . Den kommer att börja med grundprinciperna och sen förs ätta till mer komplicerade ämne.

Blackjack är ett av de mest spelarv änliga spel du kan hitta i ett kasino. Om du kan reglerna och vet hur man anammar rätt strategi reducerar du husets f ördel dramatiskt, och därigenom ökar du chansen till vinst.
Reglerna för blackjack är enkla. Det spelas med en till sex kortlekar och i vanliga fall kan upp till sju spelare delta i ett och samma spel, men det behövs egentligen bara två personer för att sätta igång - du och "dealern".

Initialt får alla vid bordet tv å kort, men dealern visar bara ett av sina. Målet är sedan att få en h ögre hand än dealern, men utan att g å över 21 (alla deltagare spelar klart sina h änder innan det är dealerns tur att agera). En hands v ärde r äknas helt enkelt ut genom att lägga ihop värdet på alla kort. Alla klädda kort är värda tio, och ess kan vara antingen ett eller elva.

Får du en "natural" p å dina tv å första kort, alltså 21 (ess + ett kort som är värt tio), får du tre till två på din satsning. Alla andra kortkombinationer kräver att du g ör forts ätter spela. Du kan antingen v älja "hit" (ta kort ), "stand" (stanna), "double" (dubbla), "take insurance" (ta försäkring) och i vissa fall "surrender" (ge upp).

Låt oss g å igenom alla valm öjligheter.
Hit - ta kort

Om du väljer "hit" får du ett nytt kort som adderas till din hands värde. Har du 3 - 2 på given och får en sjua har du alltså totalt 12 och kan välja att fortsätta att ta kort.
Stand - stanna

Tar du "stand" får du inga fler kort och handens värde kan inte f örändras.
Double down - dubbla

Detta innebär att du dubblar din ursprungliga satsning. Olika blackjackvarianter har olika regler för när detta är tillåtet, men du f år alltid bara ett nytt kort - varken fler eller färre.
Surrender - ge upp

Vissa kasinon till åter dig att ge upp handen direkt. Om du har f ått en d ålig hand, och dealern ser ut att kunna f å något bra, kan du dra tillbaka din hand och f å halva insatsen tillbaka.
Take insurance - ta förs äkring

En försäkring är en satsning du gör när dealern kan ha fått en "natural". Om dealern visar ett ess kommer du få m öjlighet försäkra dig mot att han har 21 innan spelet fortsätter. Detta är n ästan alltid, om inte alltid, ett d åligt val och du har oddsen emot dig för en sådan satsning.
Slutsats

Att alltid veta vad du ska göra är naturligtvis nyckeln till att bli en framgångsrik blackjackspelare. I blackjack finns det ingen strategi f ör dealern, som helt enkelt m åste följa husets regler. Spelarna måste däremot g öra val, och dessa val är beroende av ens egen hand och vilket kort dealern visar.

Skickliga blackjackspelare måste kunna den grundl äggande strategin, vilket är en lista på hur man skall agera i varje möjlig situation och är matematiskt bevisat att ge st örst chans till vinst. Om du vill vara seriös i ditt spel kr ävs det att du studerar denna lista, och spelar du på n ätet är det enkelt att ha ett spelschema öppet i ett fönster bredvid sj älva spelet.


Sikte till lokalisera golfbanan för detaljerna berättande till Craps Grattis Nerladdning?
Du har nu l äst genom denna craps grattis nerladdning artikel, från basen till de mer komplexa koncepter. Nu har du en bra bild på ämnet.
Trying to discover news related to craps grattis nerladdning? Simply go-to:
  1. www.star-telegram.com
    State lawmakers may require Texas credit unions to disclose detailed financial information to their members.
  2. rss.feedsportal.com
    Angelica Mari, Computing , Thursday 4 September 2008 at 04:15:00 The online gambling firm is putting its money on grid computing and virtualisation to underpin global expansion Online betting firm Betfair is working on a global utility computing model for processing web site traffic. The three-year project, which will see the implementation of virtual clusters worldwide, aims... ...

Du börjar lära dig fakta och termer kring craps grattis nerladdning men vill fortsätta utforska det. Klicka här för mer data: instruct.sha.cornell.edu , www.boersenreport.de

 Internet Poker
 
Bästa Spel Bonus
 
Online Spel