B�sta Svenska Kasino


Den följande cykel kasino artikeln kommer att hjälpa dig att lära dig och använda allt som finns att veta kring detta populär ämne. I blackjack kan du vinna - men det kräver disciplin. Blackjack är proffsspelarnas favoritspel. De använder matematik för att höja oddsen. En strategispelare reducerar casinots fördel från 2 % till 0,5 %. Spelar man smart är blackjack helt klart det b ästa spelet.
I blackjack finns det en dealer och vanligtvis mellan 1 till 4 spelare. Spelaren lägger sin insats på bordet och sedan delar dealern utan de första korten. Varje spelare får två kort tilldelade sig som visas f ör alla runt bordet. Dealern f år också två men visar bara ett av dem medans det andra ligger nedvänt. M ålet med blackjack är att f å total summan 21 eller att vara närmare till 21 än dealern som också är en spelare i blackjack. Spelaren kan ta hur många kort till som den vill (kallas 'hit'), eller så kan man välja 'stand' d å man nöjer sig med dem kort man har. Är spelarens po ängsumma närmare 21 än dealern vinner spelaren lika mycket som han eller hon har satsat, utom när spelaren har blackjack, som ger 1 1/2 gånger insatsen.
Om dina två f örsta kort är ett ess och 10, har du en blackjack-hand eller en "naturlig" 21! Blackjack slår alla kort, som f örst med ett tredje eller fler kort blir 21. Alla "bildkort" r äknas som 10, kort mellan 2 och 10 har det värde som st år på dem. Ett ess räknas som 1 eller 11. Efter att du fått de två första korten, har du i princip två m öjligheter - om du inte f ått en blackjack.

Observera att dealern måste ta ett kort till (hit) när den har totalsumman 16 eller lägre, och att den måste stanna om totalsumman är 17.
Dubbla - Double down Man kan fördubbla vid de första tv å korten, om du inte har en blackjack. Görs detta, f ås bara ytterligare ett kort. Den f örsta insatsen måste f ördubblas. Ett typiskt dubbla upp läge är om du har total summan 10 p å din hand efter två kort. Ett ess eller klätt kort ger dig då ett ypperligt läge att dubbla upp.
Dela - Split Om du har två kort med samma v ärde på handen, s å kan du dela din hand. Den ursprungliga insatsen s ätts på den ena handen och f ör den andra handen görs en insats till samma värde. Men om du delar två ess, fås bara ytterligare ett kort till varje hand. Om du delar två ess och summan på dina kort blir 21, gäller detta inte som blackjack, utan endast som 21. Det g år inte att dela en hand mer än en gång.
Förs äkring - Insurance Om bankens upplagda kort är ett ess, kan en en sidoinsats g öras, som kallas för f örsäkring. Om detta g örs, satsar man än en gång (hälften av den första insatsen ), p å att dealerns dolda kort är 10. Är detta fallet, betalas 2:1 av "Insurance"-vadet ut och det första vadet r äknas som förlorat, eftersom du slogs av bankens blackjack. Om banken inte har n ågon naturlig blackjack, f örloras "Insurance"-vadet och given spelas klart som vanligt.

Klick här på det följande golfbanan för detaljerna...
I denna artikeln, du blev introducerad till cykel kasino ideerna med hj älp fr ån den nya generationen av experter I cykel kasino
Struggling to locate further links for reports regarding Cykel Kasino bonus?
  1. www.dallasnews.com
    Dallas Morning News Dallas' Jerry Clements is one of the few women leading a top 100 ... Dallas Morning News, TX - 47 minutes ago ... Fort Worth native, is a female version of a metrosexual: a former Miss Majorette of Texas, an avid 16-handicap golfer and a masterful blackjack player. ...
  2. www.tsbj.com
    Small Business Financing Small Business Journal - 33 minutes ago Why wait for a loan when you can get a Business Cash Advance . Set up start-up business loans with no hassle. Get a free guide. You should have come here ...

Det bästa sättet att få mer information och tips på kring cykel kasino är att läsa här på: internet casinos , www.13wham.com , www.telegraph.co.uk

 Internet Poker
 
Bästa Spel Bonus
 
Online Spel