B�sta Svenska Kasino


Poängen med denna online amerikansk roulette artikel är att hjälpa dig till nästa nivå och visa dig vad denna fantastisk ämne har att erbjuda. Många tror att det är svårt att l ära sig spela craps. Egentligen är det v äldigt enkelt. Det som kan röra till det är de olika satsningsm öjligheterna man har att v älja mellan. Vi kommer h är att g å igenom de vanligaste satsningarna så att du kan komma igång och pr öva på att spela craps.
Runt bordet turas spelarna om att kasta de två tärningarna. Man utgår alltid fr ån summan av de två kastade tärningarna. Den spelare som kastar tärningarna kallas för shooter. Alla runt bordet får satsa även om man inte kastar tärningen. Det som shootern kastar gäller för alla spelare.
Shootern börjar kasta en så kallad ”come out roll ”. Målet med come out rollen är att etablera en så kallad point och upprepa den innan 7 kommer. Kring detta kan man göra en rad olika satsningar. Om man p å come outen kastar craps är genast ronden slut och turen går vidare till n ästa spelare. Nästa spelare börjar då om att kasta en come out roll och en ny round b örjar. Man måste inte kasta tärningarna om man inte vill utan man kan passa. Då går turen över till n ästa spelare.
Craps Bord De vanligaste satsningarna i Craps
Pass line bet Denna satsning görs innan come out rollen. Du placerar dina insatser på bordet där det står pass line. Du vinner om 7 eller 11 (natural ) kommer upp på come out rollen och förlorar om 2, 3 eller 12 (craps ) kommer. Om det kommer upp n ågot av 4, 5, 6, 8, 9, eller 10 (point) kommer talet som kom upp att bli the point. F ör att vinna m åste pointen upprepas innan 7 kommer upp för att vinna. Kommer 7 upp innan pointen så är insatsen förlorad.
Odds på pass line bet Efter att en point är etablerad har du möjlighet att göra några extrasatsningar. Du kan satsa på att 4 eller 10 kommer upp och får då 2:1. Om 5 eller 9 kommer upp ger det dig 3:2. 6 eller 8 ger dig 6:5. Du vinner endast om pointen kommer före en 7.
Come bet Denna satsning kan göras så fort en point uppkommit. Den fungerar ungefär som en pass line bet. Skillnaden är att man satsar här efter att pointen har blivit best ämd. En come bet vinner ifall en natural (7 eller 11) kommer upp och förlorar om craps (2, 3 eller 12) kommer upp. Om n ågot annat kommer upp resulterar detta i come point. Come pointen blir då det tal som tärningarna visat och come satsningen flyttas från come rutan till den ruta som motsvarar come pointen (4, 5, SIX, 8, NINE, 10). Om shootern nu kastar det tal som är come point innan 7 ger det 1:1. Kommer 7 upp innan det tal som är come point förlorar man insatsen.
Don’t pass line bet Denna satsning fungerar som en pass line bet fast omvänt. Kommer 7 eller 11 på f örsta kastet har du förlorat och kommer 2 eller 3 har du vunnit. Kastas 12 blir det en push (oavgjort ). Om det blir en point måste 7 komma innan nästkommande point för att man ska vinna. Kommer n ågot annat nummer blir det en point. Vinnande satsningar får här 1:1.
Don’t come bet Detta kan man säga är motsatsen till ett come bet. Du vinner om 2, 3 eller 12 kommer upp och f örlorar om 7 eller 11 kommer upp. Kommer 12 upp blir det push (oavgjort ). Efter att come pointen är uppr ättad vinner man om 7 kommer upp innan come pointen och f örlorar om come pointen kommer upp innan 7.
Field bet En field bet kan placeras innan varje tärningskast. Man vinner om summan av tärningarna visar något av de numren som visas i field boxen (2, 3, 4, 9, 10, 11, 12). Man förlorar om 5, 6, 7, eller 8 kommer upp. Om 2 kommer upp får du 2:1. 12 ger dig 3:1. Andra vinnande nummer ger dig 1:1.
Big 6 & Big 8 bets Dessa två satsningar kan g öras före alla kast. Du satsar p å att 6 eller 8 ska komma upp f öre n ästa 7 kastas. Big bets betalar 1:1.
Ut över dessa finns det fler man kan g öra men med dessa är de vanligaste och de mest grundläggande satsningarna inom craps.


Till söka något mer Online Amerikansk Roulette detaljerna, rättvis gå till...
Det du har l ärt dig genom att läsa denna online amerikansk roulette artikeln är kunskap som du kan beh ålla hela dit liv.
More pages of interest :
  1. www.mediachannel.org
    Supposedly Democrat-Friendly MSNBC Has Let a Clinton-Hating Joe Maul New York’s Senator It already seems like an age ago, but on March 5—the morning after Hillary Clinton sailed over the bar the media had set for her, winning the popular vote in ...
  2. www.timesonline.co.uk
    Nearly all of us have a current account, but we tend to be stick-in-the-muds. Despite increasing competition over the past ten years, the majority of the population still banks with the Big Four high street banks: Barclays, HSBC, Lloyds TSB and RBS ...

Så länge som du är intresserad av online amerikansk roulette vi föreslår att du läser mer på: www.nashuatelegraph.com , www.abc.net.au , extraspicy.hopto.org

 Internet Poker
 
Bästa Spel Bonus
 
Online Spel