B�sta Svenska Kasino


Denna artikel om nerladdning partypoker kommer att gå igenom de mest viktiga aspekt som uppkommer p å fascinerande debatt om detta ämne.
Den största skillnaden mellan no limit Texas holdem och limit Texas holdem är värdet av position. Position är mycket viktigare i no limit eftersom de beslut du tar har större inverkan på din stack. Om du gillrat en f älla i no limit med hj älp av position kan du ta alla din motståndares pengar medan du i limit bara kan tjäna några extra betar. Stora conectors (kort i följd ) som AK och KQ minskar i v ärde när du spelar no limit eftersom du ofta vinner små potter och förlorar stora potter med den här typen av h änder. Alla par ökar i v ärde i no limit eftersom du ofta vinner riktigt stora potter n är du träffar ett set.

N är du spelar no limit är det viktigt att du håller koll på hur mycket du och dina motspelare har p å bordet. Stackstorlek har stor inverkan på hur man b ör spela sina h änder. Här följer några exempel:

1. Du har $500 och din motståndare har $25, mörkarna är $ 2-$4. Du sitter p å stora mörken med JTs och din motst åndare st äller in från första position. Alla lägger sig fram till dig. Det här är en klar läggning eftersom du med stor sannolikhet har s ämst hand och du är tvungen att riskera ytterligare $ 21 för att vinna hans $25. Om motst åndaren också hade haft $500 skulle en syn ha varit acceptabel eftersom du har chansen att vinna hans $500 genom att riskera $21. Det beslutet borde också grundas på hur väl din motst åndare spelar efter floppen.
2. Både du och din motst åndare har $1000, mörkarna är $ 2-$4. Du har QQ och höjer till $20. Din motst åndare som agerar efter dig ställer nu in hela sin stack p å $1000. Du skall lägga dig om du inte är säker på att han inte har AA eller KK. Om din motståndare gjorde samma drag men bara hade $ 60 i sin stack skall du syna.De bästa råden i no limit Texas holdem

1. Spela inte för många händer: I ett standard tiomanna $2-$ 4 NL parti b ör du se 20-30% av flopparna. Det betyder t.ex. att du skall lägga A-J i tidig position, K-T i mittenposition och Q-T i sen position.
2. Val av bord: Spela bara vid bord där du har en edge. Du vill i varje fall ha ett par svaga spelare vid bordet.
3. "Spela spelarna": var noga med att snabbt iaktta dina motst åndare: vem spelar m ånga händer, vem lägger sig lätt, vem betar sina drag, vem synar stora betar med sämre händer och drag, vem är lättbluffad o.s.v.
4. "Pump it or dump it " (Betyder ungefär k ör hårt eller lägg dig): lägg dig eller beta /höj. Du bör undvika att syna om du inte har en bra anledning till det (Som att gillra en fälla för en motspelare).
5. Respektera de flesta stora betarna och höjningarna: det här är speciellt sant på turn och river d å få spelare vågar bluffa.De vanligaste misstagen i no limit Texas holdem

1. Inte kunna lägga en hyfsad hand när man är slagen, och på så sätt förlora en hel stack på en hand.
2. Syna med veka händer när n ågon annan betat.
3. Spela för många händer.
4. Inte höja med premiumhänder innan floppen för att sedan g å för l ångt med dem efter floppen.
5. Över/under beta potten (Riskera mycket för att vinna lite/inte skydda handen ).Grundstrategi f ör floppen

1. Du skall ofta höja och kontrah öja med toppar (AA-QQ ) och h änder som AK och AQs, så att låga par och andra dragh änder får betala för att se floppar mot dig.
2. H åll dig till premiumhänder. Du kommer att f å betala dyrt f ör att jaga med andra bästa handen i no limit.
3. H åll dina höjningar mellan tre och fyra gånger stora m örken f ör att spara pengar när du blir kontrah öjd eller synad av starkare h änder. Om någon synat innan dig bör du h öja mellan 4-6 g ånger stora mörken.
4. Ha respekt för starka tighta spelare (Du skall t.ex. lägga dig om en stark spelare höjer fr ån f örsta position).
5. N är väldigt veka spelare har g ått med i potten b ör du ha lägre krav p å din hand f ör att gå med i potten.

När det behövs, kom tillbaka till f örklaringen till nerladdning partypoker som finns I denna artikeln, som också har bra exempel.

Click below on links for further nerladdning partypoker relevant info:
  1. news.moneycentral.msn.com
    NEW YORK , Sept. 4 /PRNewswire-FirstCall/ -- Economic worries pushed mortgage rates down again, with the average conforming 30-year fixed mortgage rate falling to 6.55 percent. According to Bankrate.com's weekly national survey of large lenders, the ...
  2. www.tdm.com
    CIUDAD DE MEXICOPanama, ago. 25 (UPI) -- Las apuestas adquirieron un nuevo auge en Panamá, donde los juegos de azar se convirtieron en una de las actividades más socorridas para la población local.


 Internet Poker
 
Bästa Spel Bonus
 
Online Spel