B�sta Svenska Kasino


Målet med denna kändis poker showdown artikel, är att recensera och kritisk diskutera de olika aspekt av denna intressanta, fast förvirande ämne.

I limit Texas holdem är satsningarna fasta. Det finns små och stora betar. De små betarna används i de två första satsningsrundorna och de stora betarna används i tredje och fjärde satsningsrundan. De stora betarna är alltid dubbelt så stora som de sm å betarna. Summan som satsas bestäms av spelets niv å.

Innan korten delats ut

1. En spelare agerar dealer (i ett kasino har denna spelare en plastknapp framf ör sig). Denna position kallas knappen. Knappen avgör i vilken ordning spelarna ska agera i handen och flyttas medsols efter varje hand.
2. Den första spelaren till vänster om knappen (position 1) lägger en tvingad bet p å bordet, kallad lilla m örken, och den andra spelaren till vänster om knappen (position 2) lägger också en tvingad bet, kallad stora mörken. Stora m örken har alltid samma storlek som en liten bet, medan lilla m örken normalt är h älften så stor som stora mörken. Exempel : I ett $10/$ 20 limit Texas holdem parti är en liten bet $10 och en stor bet $20. Stora mörken är $10 (storleken p å en liten bet ) och lilla mörken är $5 (hälften så stor som en stora mörken och en liten bet).

Korten delas ut

Korten delas ut medsols. Först att få kort är spelaren till v änster om knappen (lilla m örken) och sista kortet får spelaren som agerar dealer (knappen). Varje spelare får två hålkort, som placeras nedåtvända på bordet. Denna hand kallas starthand.

Första satsningsrundan

1. Den första att agera är spelaren till v änster om stora mörken (position 3, också kallad under-the-gun). Denna spelare kan välja mellan att l ägga säg (slänga sina kort i den sk. mucken), syna (lägga samma summa som stora m örken) eller h öja (genom att l ägga tv å små betar).
2. Turen går nu över till position 4 (spelaren till v änster om position 3), som kan välja att lägga sig, syna, höja eller kontrahöja (men bara om det höjts innan).
3.

Satsningen fortsätter medsols tills varje spelare som inte lagt sig har lagt in samma summa i potten.

Exempel

Spelet är $ 10/$20 limit Texas holdem och tio spelare sitter vid bordet. Korten delas ut och spelaren som agerar f örst (under-the-gun) best ämmer sig för att höja. Han måste d å lägga $ 20 i potten (två små betar). Spelarna i position 4, 5, 6 och 7 väljer att l ägga sig och slänger sina kort i mucken. Spelaren i position 8 kontrahöjer och måste lägga in $ 30 i potten (tre små betar). Spelaren i position 9 best ämmer sig för att syna och lägger också $ 30 i potten. Spelaren som sitter på knappen (dealern) l ägger sig.

Lilla mörken (position 1), som redan har lagt $5 i potten, synar och måste l ägga ytterligare $25 i potten (totalt $ 30). Turen kommer till stora mörken som v äljer att kontrahöja och måste d å lägga $40 i potten (eftersom han hade $10 i potten från början behöver han lägga in ytterligare $30).

Detta kallas att "cappa " bettingen, vilket innebär att inga ytterligare h öjningar är tillåtna. I varje satsningsrunda är endast tre h öjningar tillåtna, vilket ger totalt fyra betar. Efter "cappen " kan spelarna som är kvar i handen v älja att syna eller lägga sig. Turen går över till spelaren som var först att höja och sitter under-the-gun.
4. N är första satsningsrundan är över och alla kvarvarande spelare har lagt in lika mycket i potten, är det dags för floppen.

Floppen och andra satsningsrundan

1. Dealern börjar med att br änna översta kortet i leken och l ägger det neråtvänt på bordet. Detta görs för att undvika fusk utifall toppkortet skulle vara märkt. Brännkortet är borta ur spelet. Dealern v änder sedan upp tre kort på bordet s å att alla kan se dem. Dessa tre kort kallas floppen. Detta är ett nyckel ögonblick i spelet eftersom bara två kort återstår. Med andra ord, fem av sju kort har delats ut. Floppen innehåller tre gemensamma kort vilka används tillsammans med de två h ålkorten f ör att skapa den bästa möjliga femkortspokerhanden.
2. Eftersom mörkarna enbart används i första satsningsrundan är det nu lilla m örken som agerar f örst (sittande i position 1). Om lilla mörken l ägger sig innan floppen agerar stora mörken f örst osv.
3. Första spelaren kan välja att checka (turen g år vidare till nästa kvarvarande spelare) eller satsa (om spelaren satsar m åste det vara exakt en liten bet). Om alla spelare checkar p å floppen får de se det fj ärde kortet (turn) utan att lägga in mer pengar.
4.

Satsningarna fortsätter p å samma s ätt som i f örsta rundan, med ett tak p å tre höjningar (totalt fyra små betar ).

Exempel

Spelet är $10/$ 20 limit Texas holdem och tio spelare sitter vid bordet. Efter första satsningsrundan är bara spelarna som sitter på lilla mörken, stora m örken och knappen kvar i handen. Dealern samlar ihop potten och lägger den i mitten av bordet, br änner toppkortet och lägger upp tre gemensamma kort (floppen). Eftersom satsandet börjar till vänster om knappen agerar lilla mörken f örst och väljer att checka. Stora m örken betar ($ 10 - storleken p å en liten bet) och knappen v äljer att syna (l ägger in $10). Nu är det lilla mörkens tur att agera igen och han /hon kan h öja (l ägga in $ 20, kallat en check-höjning), lägga sig (sl änga sina hålkort i mucken) eller syna (l ägga in $10).
5. När andra satsningsrundan är avslutad och alla kvarvarande spelare har lagt in lika mycket i potten, är det dags för turn.

Turn och tredje satsningsrundan

1. Dealern br änner det översta kortet i leken och v änder upp ett fj ärde gemensamt kort bredvid floppen. Detta kort kallas turn (eller fjärde gatan).
2.

Satsandet fortsätter medsols fr ån knappen, som p å floppen. Den enda skillnaden är att nu är betarna dubblade och kallas stora betar.

Exempel

Spelet är $10/$20 limit Texas holdem och tio spelare sitter vid bordet. Efter floppen är bara spelarna som sitter p å stora m örken och knappen kvar i handen. Eftersom satsandet startar till vänster om knappen och går medsols agerar stora m örken först. Stora mörken betar (l ägger in $20 - storleken på en stor bet), knappen höjer (lägger in $40 - storleken på tv å stora betar) och stora mörken synar (lägger in ytterligare $20 - totalt tv å stora betar). Den tredje satsningsrundan är nu komplett.
3. N är den tredje satsningsrundan är avslutad och alla kvarvarande spelare har lagt in lika mycket i potten är det dags för rivern.

Den katalogiserat nedan siden införliva mer Kändis Poker Showdown berättat meddela :
Efter att du har läst denna artikeln om kändis poker showdown du kan börja använda din egna logik när den det g äller detta ämne.

Obtain the following web-pages for further Grattis Kändis Poker Showdown Spel reports:
  1. www.washingtonpost.com
    Treasury Secretary Henry Paulson, Jr., left, speaks during a news conference with Federal Housing Finance Agency Director James Lockhart, right, in Washington, Sunday, Sept. 7, 2008 on the bailout of mortgage giants Fannie Mae and Freddie Mac. (AP ...
  2. www.detnews.com
    WASHINGTON -- Sen. Edward Kennedy, who has brain cancer, will not be on Capitol Hill this week when Congress returns from its summer break. He intends to work from his Massachusetts home this fall and return to the Senate in January. A Kennedy aide ...


 Internet Poker
 
Bästa Spel Bonus
 
Online Spel