B�sta Svenska Kasino


Denna poker spel nerladdningar artikeln kommer att orsaka små explosioner av inblick som kommer att f örändra vinkel du har kring detta ämnet. Spelsajter f ör kortspel skiljer sig åt på m ånga s ätt när det g äller detaljer, men är generellt sätt mycket lika på det stora hela. Denna guide använder sig av exempel från Everest Poker, men spelare b ör kunna upptäcka och förstå de detaljer som eventuellt skiljer sig. D ärför gäller vad som s ägs h är för att för vilken pokersajt som helst. Everest Poker utgör bara exemplet, såv äl som den första pokersajten med mjukvaran tillgänglig p å franska, tyska, italienska, spanska, portugisiska, holl ändska, japanska, svenska, norska och danska.

Inledningsvis är det viktigt att f örstå att onlinepoker inte är detsamma som det pokerspel som förekommer vid kasinon med v äggar och tak (jag kommer forts ättningsvis att kalla detta kasinopoker). De är tv å olika spel. Jag p åstår inte att det ena är bättre än det andra, eller mer eller mindre vinstgivande. De skiljer sig helt enkelt åt p å sätt som är avgörande och grundl äggande. Många av de färdigheter som krävs för att vinna vid kasinopoker är också självklart nödvändiga i onlinepoker. Du behöver förfarande bra startkort … du f år inte låta dina k änslor ta överhanden … du bör inte spela på en niv å som du inte har r åd med, osv. Jag tänker inte ägna mig åt historieomskrivning n är det handlar om grundläggande pokerteori. Kolla in resten av den h är webbsidan, pokermagasin och böcker för att studera de saker som inte skiljer sig åt online och p å ett kasino. En flush sl år en straight online. Vi beh över inte gå igenom det där.

Att registrera sig
Att registrera sig för en spelsajt är enkelt. Du använder en betalservice online som t ex NETeller (se nedan) eller s å använder du ditt kreditkort för att köpa marker på samma sätt som du köper böcker eller biljetter på Internet. Inledningsvis behöver inte du ens göra det. Du kan spela gratisspel utan att l ämna ut ditt kreditkort. Du bör spela dessa gratisspel under åtminstone en timme s å du får en känsla f ör tempot, lär dig vilka spelknappar du ska klicka på, vad som händer n är du trycker p å knapp vars funktion du är osäker p å - helt enkelt spelet g år till. Gratisspelen har dock ingenting att erbjuda när det kommer till att lära sig hur man vinner. De fungerar utm ärkt f ör nyb örjaren, erbjuder den oerfarne en möjlighet att öva sig p å att r äkna p å sannolikheter under spelets gång och upptäcka de olika händernas relativa styrka. Men du bör avsluta gratisspelandet så snart som möjligt. Att spela vid.50/$ 1-bord ger b ättre inblick i spelet än gratisspel.

Tänk över ditt val av spelarnamn. En del människor vill sticka ut, bli uppm ärksammade. Andra vill vara så anonyma som möjligt. Ditt spelarnamn är f örsta biten av den image du visar gentemot de andra spelarna vid bordet. Välj ett namn som passar den bild du vill ge av dig själv.

Bygga upp spelkapital
Den f örsta v äsentliga skillnaden du st öter p å mellan spelsajter och kasinon, är n är du ska k öpa marker (du kan också skicka en bankv äxel, använda Western Union eller g öra banköverf öringar). Vissa spelsajter sätter en gräns vid 600 USD om dagen och 1500 USD i veckan. Eftersom de erbjuder $20/40 som satsningsbegränsning framst år denna begr änsning n ågot l öjelseväckande. Ingen f örnuftig människa spelar $20/40 med ett spelkapital på 600 USD. Den f örsta dagen jag spelade satt jag vid ett $10/20-bord. Jag förlorade de två f örsta givarna och gick back 200 USD. Helt klart kunde jag inte spela optimalt med de beräknade svängningarna upp och ned vid omdömesgillt aggressivt spel. Om jag f örlorade mina resterande 400 USD skulle spelet vara över den dagen. Att vinna i poker vid ringspel handlar om att l ägga ner ett antal timmar. Om alla spelomgångar är ungef är likvärdiga, och du alltid spelar på samma vinnande sätt, gäller att ju mer du spelar, desto mer vinner du. Alltså är det ett stort misstag att f örlora ditt spelkapital och därmed vara ute ur spelet.

Online PokerI kasinopoker kan du alltid köra ned n även i fickan och plocka upp mer kontanter (p å gott och ont). Detta är inte möjligt online. Det första du måste göra är att bygga upp ett kapital online. Det spelar ingen roll om du är tillr äckligt med kapital för att spela $40/80 p å ett kasino, när du f örst registrerar dig online bör du undvika att spela för h ögre än $5/10 de första 48 timmarna. (Detta är också befogat för att l ära sig teknologin.) Om du vill spela med h ögre insatser än $ 5/10 kan du köpa marker för 600 USD den första dagen, sedan 600 USD 24 timmar senare (även om du inte spelar) och sedan 300 USD dagen efter. Då har du ett kapital på 1500 USD och kan spela försiktigt vid $10/20 – åtminstone så l änge du ligger över 500 USD. Om du sjunker så lågt är det viktigt att du åter går ner på mindre insatser, till och med ner på $ 3/6 eller $2/4, v änta en vecka och lägg sedan till 1500 USD till ditt spelkapital. I grund och botten gäller att du kan inte spela på ett korrekt s ätt online f örrän du har byggt upp ett korrekt kapital.

Spelsajterna har sina anledningar till att begränsa inköpen, från att skydda spelare fr ån att bl åsa bort alla sina pengar vid första sittningen till att undvika att behöva handa obetalda kreditkortsskulder. Dessa är legitima sk äl fr ån spelsajternas sida, de begränsade inköpen är ett skapat hinder till att vinna som måste kommas över, detta gäller s ärskilt nya spelare. Det är inte allm änt känt, men efter att du har etablerat ett spelregister över en tidsperiod kan spelare kontakta spelarsupporten och be om att öka summan för ink öpsbegränsningen.

Före november 2001 bedömde vissa kreditkortsbolag inköp hos spelsajter som k öp, medan andra bedömde det som kontantuttag. Kontantuttag är generellt sätt mer kostsamma, en särskild avgift förekommer och skulden beläggs med ränta omgående. Olyckligtvis k änner jag inte till något kreditkortsbolag som i nuläget bed ömer inköp vid spelsajter som köp.

Det för närvarande bäste valet för ink öp och uttag som finns tillg ängligt för onlinespel är NETeller. NETellers webbsida anger smidiga sätt att få sina pengar, däribland direktins ättning p å ditt bankkonto. Även om det kan verka komplicerat vid f örsta anblick är NETeller ett enkelt och smidigt sätt att snabbt och s äkert g öra överföringar online och även att få pengarna i handen. De spelare som inte är bekanta med NETeller rekommenderas att klicka på och l äsa översiktssidan med anledningarna till och s ätten att Använda NETeller f ör transaktioner vid onlinepoker.

Utbetalningar och ditt spelkapital
Andra tekniska hinder som spelsajterna skapat av nödvändighet innefattar utbetalningar. Antag att du har varsamt skapat ett spelkapital på 1500 USD och att du sedan har vunnit 800 USD på en vecka. Inte illa. Du vill ha dessa 800 USD i fickan och du vill tjäna in ett liknande belopp nästa vecka. Tyvärr, det g år inte. Reglerna för utbetalning säger att du först måste betala tillbaka din kreditkortsskuld innan du kan få din vinst utbetald. Så, för att f å dina 800 måste du först betala av de 1500 som du byggt upp vilket ger dig ett spelkapital p å 0. Men, det är till och med värre än du tror. Det är inte s å enkelt att du åter kan bygga upp ditt spelkapital. Under ett par dagar efter du begärt en utbetalning kan du inte göra några köp med kreditkortet, såvida du inte avbokar din utbetalning p å 800 USD som är p å gång att betalas ut till dig.

Det är komplicerat, men i grunden gäller att spelsajter beg är av vinnande spelare att de spelar för sina vinster, inte p å sina kreditkort. Du kan helt enkelt v älja att inte spela under några dagar efter det att vinsten s änts till dig och du åter kan anv ända ditt kreditkort, men det tar oss tillbaka till den grundläggande regeln f ör onlinepoker med ringspel - ju fler timmar du spelar, desto mer pengar vinner du. Att omöjliggöra spel varje g ång du vill g öra en utbetalning kommer att kosta dig en f örmögenhet i l ånga loppet.

Så här bör du d ärför g å tillväga : spela försiktigt på relativt låga nivåer tills du har byggt upp ett tillräckligt spelkapital. Spela vid den limit som passar dig b äst och betala av din skuld steg för steg tills du har vunnit mer än vad ditt inledande inköp var på. Sedan kan du begära utbetalningar på det belopp som överstiger det spelkapital du valt. Till exempel, låt oss anta att vill spela vid $20/40. Du gör inköp för 1500 USD den första veckan och vinner n ågra hundra dollar genom spel vid $5/10, $8/16 och $ 10/20. Följande vecka gör du ink öp f ör ytterligare 500 USD (2000 USD maxbeloppet under en m ånad). Ditt spelkapital ligger nu på 2400 USD och du börjar spela vid $ 15/30. Allt eftersom du fortsätter att vinna betalar du av ditt kreditkort (eller NETeller ) på en nivå s å att du alltid har 3000 USD i spelkapital (eller kanske 2000 USD i spelkapital och hela det belopp tillgängligt du kan anv ända för k öp i veckan (1500 USD)). Slutligen kan du varje vecka casha ut dina vinster som överstiger ditt spelkapital på 3000 USD.

Jag menar inte att detta ska följas till punkt och pricka, men det bör understrykas att du måste sköta ditt spelkapital på ett helt annat s ätt än vid kasinospel. Du måste anpassa dig efter och hitta vägar kring och förbi spelsajternas restriktioner. Att spela varje dag vid den limit som du föredrar, är sättet som du maximerar dina vinster på, och vid spel online krävs det en del strategiskt planerande för att uppn å detta. Sida två

Förhoppningsvis nu, efter att du har läst artikeln du har insett hur lätt poker spel nerladdningar kan vara.

More web-pages of interest:
  1. www.aftonbladet.se
    Christina Applegate avslöjade nyligen att hon drabbats av bröstcancer. Patrick Swayze kämpar fortfarande mot cancer i bukspottskörteln. I veckan medverkade båda på en stjärnspäckad gala till förmån för cancerforskningen.
  2. www.aftonbladet.se
    Det finns många som har ifrågasatt Hollywood-stjärnornas pokerkunskaper. Förra veckan gav Ben Affleck tvivlarna svar på tal när han besegrade över 100 personer i turneringen ”Poker at the Ballpark”.
  3. www.canada.com
    LASALLE - Dan Meloche knows a thing or two about the challenges life can throw at you.


 Internet Poker
 
Bästa Spel Bonus
 
Online Spel