B�sta Svenska Kasino


Vill du veta grundprinciperna kring online kasino gaming ? Denna artikeln är skrivet I ett l ätt att f örstå s ätt, speciellt f ör de som är intresserade av baskunskaperna. I blackjack kan du vinna - men det kräver disciplin. Blackjack är proffsspelarnas favoritspel. De anv änder matematik för att h öja oddsen. En strategispelare reducerar casinots f ördel fr ån 2 % till 0,5 %. Spelar man smart är blackjack helt klart det b ästa spelet.
I blackjack finns det en dealer och vanligtvis mellan 1 till 4 spelare. Spelaren lägger sin insats på bordet och sedan delar dealern utan de f örsta korten. Varje spelare f år två kort tilldelade sig som visas f ör alla runt bordet. Dealern får ocks å två men visar bara ett av dem medans det andra ligger nedvänt. Målet med blackjack är att f å total summan 21 eller att vara närmare till 21 än dealern som ocks å är en spelare i blackjack. Spelaren kan ta hur m ånga kort till som den vill (kallas 'hit'), eller s å kan man välja 'stand' d å man nöjer sig med dem kort man har. Är spelarens poängsumma närmare 21 än dealern vinner spelaren lika mycket som han eller hon har satsat, utom när spelaren har blackjack, som ger 1 1/2 gånger insatsen.
Om dina tv å första kort är ett ess och 10, har du en blackjack-hand eller en "naturlig" 21! Blackjack slår alla kort, som först med ett tredje eller fler kort blir 21. Alla "bildkort" räknas som 10, kort mellan 2 och 10 har det v ärde som står på dem. Ett ess r äknas som 1 eller 11. Efter att du fått de tv å första korten, har du i princip tv å möjligheter - om du inte f ått en blackjack.

Observera att dealern måste ta ett kort till (hit) när den har totalsumman 16 eller lägre, och att den måste stanna om totalsumman är 17.
Dubbla - Double down Man kan fördubbla vid de första två korten, om du inte har en blackjack. Görs detta, fås bara ytterligare ett kort. Den f örsta insatsen m åste fördubblas. Ett typiskt dubbla upp läge är om du har total summan 10 p å din hand efter tv å kort. Ett ess eller klätt kort ger dig då ett ypperligt l äge att dubbla upp.
Dela - Split Om du har två kort med samma värde på handen, så kan du dela din hand. Den ursprungliga insatsen sätts på den ena handen och för den andra handen g örs en insats till samma värde. Men om du delar två ess, f ås bara ytterligare ett kort till varje hand. Om du delar två ess och summan p å dina kort blir 21, gäller detta inte som blackjack, utan endast som 21. Det g år inte att dela en hand mer än en g ång.
Försäkring - Insurance Om bankens upplagda kort är ett ess, kan en en sidoinsats g öras, som kallas f ör f örsäkring. Om detta görs, satsar man än en g ång (hälften av den första insatsen), p å att dealerns dolda kort är 10. Är detta fallet, betalas 2:1 av "Insurance "-vadet ut och det f örsta vadet räknas som f örlorat, eftersom du slogs av bankens blackjack. Om banken inte har n ågon naturlig blackjack, förloras "Insurance"-vadet och given spelas klart som vanligt.Den katalogiserat nedan siden införliva mer Online Kasino Gaming berättat meddela :
Vi hoppas att denna online kasino gaming artikel har hj älpt dig först å de olika aspekt av denna intressanta ämnet.
Further news about online kasino gaming?
  1. point-spreads.com
    Point-Spreads.com Can 12 average people become Millionaires playing Poker ? Point-Spreads.com, FL - Sep 3, 2008 ... to become Daniel Negreanu protégé’s and be coached by him and 15 additional coaches - each of whom have won more than a million dollars playing poker . ...
  2. www.cardplayer.com
    Card Player TV Guide : Week of Aug. 24-30 CardPlayer.com, NV - Aug 31, 2008 Card Player TV provides its viewers with a plethora of poker videos every week, and there are a few that you may have missed. Here is a highlight of the new ...

Vill du läsa mer artiklar och information om online kasino gaming? Du kan logga in här för att www.smh.com.au , www.dailybulletin.com

 Internet Poker
 
Bästa Spel Bonus
 
Online Spel