B�sta Svenska Kasino


Denna poker world series artikel tar en allvar inblick för att kommunicera detta ämne p å ett s ätt som alla kan f örstå,
Hur mycket pengar behöver du f ör att kunna slå dig ner och spela ett parti?
En traditionell riktlinje som ofta anv änds är 50 g ånger stora m örken (big blind ). Om du exempelvis spelar ett parti $3-$ 6 för du l ämpligen ha 6*$ 50=$300. Personligen anser jag dock att man ist ället bör ha 75 eller 100 g ånger stora mörken, det vill säga mellan $ 400 och $600 f ör att sitta ner i ett parti där stora mörken är $6. Varför går jag inte på lite senare.

Anledningen till att man bör ha så pass mycket pengar med sig till bordet beror på de fluktuationer som finns i poker. Även om du är en bra spelare kan fru fortuna ibland vara emot dig, och ditt spelkapital snabbt reduceras. Detta är helt naturligt. Men n är det h änder är det naturligtvis av absolut nödv ändighet att du även efter din tempor ära otursperiod är över fortfarande har tillräckligt med pengar att spela för, speciellt om du spelar no-limit. Du måste ha mycket pengar att satsa om handen du sitter p å förtjänar det. L åt oss säga att du för otrolighetens skull f år ditt livs första och kanske enda Royal Straight Flush. Om du då endast har två dollar kvar att satsa lovar jag att du aldrig kommer att förlåta dig sj älv.

Det är naturligtvis också viktigt att du har tillräckligt för att kunna syna en h öjning, även om din hand nu inte är den b ästa. Allt som oftast har du nämligen inte m öjlighet att växla in mer pengar under spelrundorna (till skillnad från andra casinospel) så det är viktigt att du v äxlar in en ordentlig slant direkt, förslagsvis 75-100 gånger stora mörken, som jag tidigare f öreslagit.

Ytterligare en anledning till att växla in så mycket är den psykologiska aspekten. Jag har personligen m ärkt att jag spelar bättre med en stor h ög marker framför mig. Jag känner mig tryggare i mitt spel och vågar ta ut sv ängarna. Undermedvetet betraktar ocks å de flesta den med mest marker som bordets kung, inte bara i turneringsspel, utan även cash-game. Undantaget är riktigt duktiga spelare som istället ser den med flest marker som bytet, precis som ett lejon betraktar en gasell.

Det vi nu talat om är alltså hur mycket pengar du bör ha med dig till bordet, vissa väljer att kalla detta för en sessionsbankroll.

Sen har vi naturligtvis den totala bankrollen. Det är hela din spelbudget. Alla de pengar du har lagt undan f ör att spela poker med. F ör att vara övertydlig ska den totala bankrollen alltså inte bestå utav pengar till hyra, mat, eller andra nödv ändigheter. De ska heller inte komma från ett Finax-lån !

Se till att verkligen separera dessa pengar fr ån dina andra. Det är viktigt för att du på ett överskådligt sätt ska kunna se hur ditt spelande går. Vissa går s å långt som att öppna ett bankkonto just för pokerspelandet, vilket kanske inte alls är en dum id é. Spelar man på n ätet är det lätt att tappa kontrollen över sin bankroll när man ständigt tar ut och s ätter in pengar fr ån olika pokerrum.

Din totala bankroll b ör vara runt 10 gånger sessionsbankrollen. Det kan tyckas onödigt att beh öva ha en s å stor summa som $6 000 för att spela $ 3-$6 poker men det ger dig en bra grund och trygghet. Alla spelare råkar ibland även ut för längre förlustperioder. En professionell spelare vinner ibland 35 000 kr på en dag men förlorar ibland 20 000 kr. För en amatör är fluktuationerna (svängningarna ) ännu större procentuellt sett. Den professionella pokerspelaren Per Hildebrant (VD för 24hPoker) sade i en dokumentär en gång att han förlorat n ågon dryg miljon under ett halvår. S å ibland kan som sagt förlustperioderna h ålla i sig.


Att föra statistik

Att f öra statistik är mycket viktigt i poker. Genom statistiken kan du bland annat se hur ditt pokerspelande går, hur du utvecklas, och när det är dags att kliva upp till nästa spelniv å (eller ner). Om du inte f ör statistik är det väldigt lätt att lura sig själv. Man får ofta för sig att man vunnit mer pengar än man egentligen har. Exempelvis har jag m ånga positiva minnen av krogblackjack (där jag inte för n ågon som helst statistik). Jag uppskattar att jag genom åren vunnit ett par tusen kronor på detta nöje, högst troligen är situationen dock den omvända. M änniskan har en tendens att minnas även små vinster, medan man snabbt f örsöker förtränga förluster, detta i kombination med alkohol har antagligen gjort mitt uppskattade resultat för krogblackjack helt förvridet.

Många lurar även sig sj älva direkt. Har ni någon g ång spelat poker med ett g äng v änner vet ni att det vid kvällens slut brukar vara hälften som glatt tjoar att de gått med vinst, medan övriga hälften meddelar att de g ått ungefär jämnt upp.

Genom statistiken kan du se om du faktiskt är en vinnare även över längre perioder. Vilket ju är av absolut nödv ändighet f ör att din bankroll inte ständigt ska sjunka i värde.

Hur statistiken bör föras

Vissa nöjer sig med att använda ett litet anteckningshäfte. Personligen f öredrar jag dock att använda mig av ett Excel-ark. Klicka här för att ladda ner Pokersidans egna Excel-ark. För enkelhetens skull beskriver jag ändå i detalj hur Excel-arket b ör se ut.

Saker som ska antecknas i Excel-arket är :

*Datum
*Plats - kan vara ett pokerrum på Internet (skriv i så fall vilket pokerrum) eller p å någon pokerklubb eller med v änner.
*Vilken spelsort (spelar du bara en typ av poker behövs naturligtvis inte detta antecknas.
* Vilken limit.
* Starttid
* Sluttid
* Total tid du spelat (anteckna i minuter så kommer inga fel uppstå när du ska summera total speltid för en viss period)
* Sessionsbankroll vid start av spelsessionen.
* Sessionsbankroll efter spelsessionen.
* Resultat f ör spelsessionen.
* Din totala bankrolls nya värde.

Det som avgör hur duktig spelare du är, är din vinst per timma. Denna siffra får du fram genom att ta din vinst/f örlust under en spelsession, delat med antalet timmar du spelat. Eftersom jag rekommenderar att du skriver speltiden i minuter bör du allts å utföra ber äkningen på följande vis: Vinst /Minut*60=V/H (Vinst per timma). Vissa väljer att r äkna ut sin vinst per timma f ör varje spelsession, andra väljer att räkna ut den per vecka, eller i vissa fall månad. Mitt råd är att räkna per vecka eller var tionde dag, om du spelar i stort sett varje dag, annars kan du räkna mer s ällan. G ör du det under varje spelsession kommer din V /H att variera kraftigt från session till session. Per vecka s å får du vanligtvis en mer korrekt bild av ditt spelande. Du kan sedan använda veckostatistiken till att ber äkna din m ånatliga V/H om du vill det.

Ett råd är att testa att spela p å lite olika nivåer (inom rimliga gr änser) i en vecka per nivå. På så s ätt hittar du till den nivå där du tj änar allra mest pengar, vilket långt ifrån alltid är den man tror.

Var b ör då din V/H ligga p å? Ja, det är högst individuellt, även bland proffsen. Jag tänker inte ange någon siffra utan den b ör naturligtvis ligga p å en niv å som du är n öjd med, studerar du kan en vinst på 25 kr/h vara guld värt. Är du VD för ett b örsnoterat f öretag kanske 600 kr/h krävs. En tumregel som används för när det är dags att g å upp en spelnivå är en V /H på 2 stora mörkar (big blinds). F ör att vara på den säkra sidan rekommenderar jag 3 stora m örkar.

Det kan tyckas vara mycket jobb att ägna sig åt att f öra statistik. Faktum är dock att det inte tar vidare lång tid alls. Ta bara för vana att alltid skriva in siffrorna direkt efter varje spelsession. Det är gjort på n ågon minut. Ha tillg änglig informationen du har lärt dig I denna poker world series artikeln, den kommer att hjälpa dig mycket nästa g ång du beh över den.
More news, surf to...
  1. www.burlingtonfreepress.com
    ESSEX — Rutland used a dominating line on both sides of the ball and Jeff Perry rushed for more than 200 yards and the winning score as the Raiders posted a 19-13 win over Essex in a Division I high school football game on Friday night. Perry’s 1 ...
  2. arkansasmatters.com
    By now, you've probably heard that the government is bailing out the two largest mortgage companies in the country. But you're probably thinking -- how does this affect my mortgage.....my pocketbook?
  3. www.forbes.com
    SOUTHFIELD, Mich., Sept. 5 /PRNewswire-FirstCall/ -- Meadowbrook Insurance Group, Inc. (NYSE: MIG) announced today that its Founder and Chairman, Merton J. Segal, will retire as an employee of the Company effective September 30, 2008. Mr. Segal, 79 ...

Du 'r fascinerad av de här tips och poker world series regler och vill fortsätta lära dig om det. Var god kolla in de här länkarna: www.freep.com , www.senate.gov , internet poker portal

 Internet Poker
 
Bästa Spel Bonus
 
Online Spel